په دې برخه کي زما یو څو ناچیزه ټوټې لیکني لوستلای سئ که څه هم زه په کیسه لیکنه کي دومره بلد نه یم خو هغه د چا خپره پېښې ئې راڅه شوي خو ادبي ټوټې کله له شوقه لیکم او خوښیږی مي چي قلم مي په لاس کي وي او یوه ټوټه ولیکم !
  •   جنرال صاحب
  • لیکوال : خالد هادي حيدري
  •   دويم جرم
  • لیکوال : خالد هادي حيدري