څلوریزه زما زړه ته تر ټولو راتیر ادبي تخلیق دی او زه په څلوریزو کي د پښتون فلسفي شاعر کاظم خان شیدا شاعري ته په غبرګو لاسو سلام کومه دا د هغه دڅلوریزو یو خوږ او شیرین مکتب دی چي زه ېې هم کله نا کله یوڅه لیکلو ته اړیستلی یم !
  اوښکي دګلاب باړخو به ولي نه خوږيږي
  جادوګر نظر ستوري هله د سپوږمۍ خوا کي ښکاره شي
  شوخ نظر ټول وجود مي ستا دميني وثواب ته
  زماد زړه غوښتني يو ارمان چي د پښو خاوري د يار سي
  زما شعر چي هر شعر مي د سبا ورځي فرهنګ دی
  د بل خدمت دادبل خدمت به هله ستا په کار شي
  مور ها اولاد چي تل د مور په مينه پايي
  شاعر زړه شاعر زړه که مي نن نه ښکاري خوناب کي
  عجز عاجزي به دي په خلکو کښي پاچا کړي
  کندهار تاشلولی د غليم هر وخت زنار دی
  عاجزي يو مېږی شه ځان تر بل کړه لاندي باندي
  کبر لاتر څو به له غروره قدم ږدې پر دې قبرو
  شمعه شمعي د شپې چي تر سهاره ژاړې
  د یتیم اختر رنګارنګ جامې په تن کي دا وګړي
  د جانان زړه دهسک لاس کي جام سپېره ښکاري جانانه
  نیم کلام چي د فلک زړه کي د ميني انتقام پاته شو
  زما عقیده چي پر خيضر ېې د ژوند جام لورولی
  د یار غم چي خالق ئې په تخليق باندي تل وياړي
  جذبه زه به سنګرونه د غليم په وينو سره کړمه