ای 
ته چي وګورې وماته
خوار وجود مي سي بې سېکه
دا بې واره
بې اختیاره
ستا و پښو ته چي در توې سم
ستا قدم ته چي سجده سم
ته پوهیږې چي دا ولي ؟

                                ځکه !
                                         ټول ذره ذره سم


نیویارک ، متحده ایالات

بېرته شاته
.